Welkom in de Graankorrel

Wij verlangen er naar om als gemeente Jezus te volgen door te groeien in discipelschap. Te delen in de liefde van Jezus in woord en daad. Zowel de liefde voor God (boven), de liefde voor elkaar (binnen) als de liefde voor de mensen om ons heen (buiten)

Deze zondag

16 Juni 2024 - 10:00

Ds Nico Vennik

Wij zijn discipelen in opleiding
Wij zoeken allemaal naar God
Wij dienen anderen

Opening van de IJweg 1100

Bekijk het project

Diensten en activiteiten

Agenda

 • 16 Juni - 10:00

  Ds Nico Vennik

Luister via YouTube

Onze Samenkomsten op zondag

Kom je een keertje langs?

Iedere zondag staan om 10.00 uur de kerkdeuren aan de IJweg 1100 open voor het bijwonen van een kerkdienst.

 • Voor iedereen
  De kerkdiensten zijn bedoeld voor jong en oud en zijn laagdrempelig. In de dienst is er muzikale begeleiding door instrumentalisten of kleine bandjes met zangers.
 • Een moment voor de kids
  Iedere dienst is er speciaal aandacht voor de kinderen. Voor de kinderen van de basisschool hebben we het Kom aan Boord programma. Voor de kinderen onder de vier jaar is er een crèche en een keer in de zoveel tijd hebben we een jeugddienst.
 • Wat kun je verwachten?
  Samenkomsten bestaan uit samen zingen, bidden, bijbellezen en luisteren naar een predikant/spreker. Een ieder is van harte welkom in onze samenkomsten!
 • English translation
  During our services simultaneous translation in English is available. When you are joining please let us know when you would like to make of this possiblity.

House of Joy

Hartelijk welkom

Ben je geboren in een ander land? Dan kun je terecht bij House of Joy! Bij ons kun je nieuwe vrienden maken, beter Nederlands leren spreken en we kunnen elkaar helpen als het nodig is. Meer informatie

 • House of Joy: woensdag vanaf 16.00
  We zijn elke woensdag open vanaf 16.00 uur in het gebouw De Graankorrel, IJweg 1100 in Hoofddorp. Meestal zijn er ongeveer 25 mensen: moslims en christenen, vrouwen en mannen, migranten en Nederlanders. Als je binnenkomt, heten we je welkom. Daarna krijg je koffie, thee, of water. Er zijn altijd genoeg mensen om mee te praten. Je mag alleen komen, of met je hele gezin. Er is opvang en limonade voor de kinderen. Om ongeveer 17.30 uur beginnen we met eten. Het is helemaal gratis! Heb je een vraag over het gebruik van je laptop? Neem hem mee! Er is bijna altijd iemand die jou kan helpen. Van 18.30 uur tot 19.15 uur is er een taalles, waar je aan mee kunt doen.

Kliederkerk

Wat is kliederkerk?

Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de Bijvelverhalen ontdekken.

 • Drie onderdelen
  Een kliederkerk bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Er staat een bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief.
 • Iedereen is welkom
  Bij Kliederkerk is iedereen welkom. Het is de plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaags gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof en helpt zo om geloof in het dagelijks leven een plek te geven.
 • Wanneer?
  De eerstvolgende Kliederkerk is op: 8 juni 2024. Voor vragen stuur een mail naar: kliederkerk@degraankorrel.nl
 • Lees meer

Wij bieden steun

Familie Sponsorplan Roemenië

Een organisatie die, middels hulp, toekomst geeft aan de allerarmsten in Roemenië. Hulp zoals voedselpakketten. kachels voor de winter, medische zorg, kleding, pastoraat.

Compassion  

De Kerk kan armoede verslaan!

Samen kunnen we in Jezus’ naam een vuist maken tegen armoede. Lokale kerken helpen kerken in ontwikkelingslanden om kinderen in armoede te bevrijden.

Dit kunnen we doen door kinderen één voor één te helpen. Door een kind via Compassion te sponsoren geef je het onderwijs, medische hulp, emotionele en sociale groei en geestelijke vorming.