Welkom in de Graankorrel

Wij verlangen er naar om als gemeente Jezus te volgen door te groeien in discipelschap. Te delen in de liefde van Jezus in woord en daad. Zowel de liefde voor God (boven), de liefde voor elkaar (binnen) als de liefde voor de mensen om ons heen (buiten)

17 Januari 2021 - 10:00

Andries Bakker

Wandelen met God

De Graankorrel en de lockdown
Op 14 december 2020 heeft het kabinet besloten dat we als land in lockdown gaan. Als gemeente de Graankorrel volgen we de adviezen van het RIVM. Dit betekent dat de geplande kerkdiensten alleen via live stream te volgen zijn. De doordeweekse activiteiten zijn stopgezet. Ondanks deze bijzondere periode wensen wij u allen gezegende feestdagen toe!

Week van gebed

Van 17 tot en met 24 januari vieren we de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Dit jaar is het thema #blijfinmijnliefde. Iedere avond zal er een om 19.30 een online gebedsbijeenkomst gehouden worden. Aanmelden via: weekvangebed@solconmail.nl. U/jij ontvangt dan een mail met informatie hoe deel te nemen.

Op maandag 18 januri zal de avond georganiseerd worden door De Graankorrel.

Volg de link voor een overzicht van alle deelnemende kerken uit Hoofddorp

 

Wij zijn discipelen in opleiding
Wij zoeken allemaal naar God
Wij dienen anderen

Opening van de IJweg 1100

Bekijk het project

Diensten en activiteiten

Agenda

 • 17 Januari - 10:00

  Week van gebed

 • 17 Januari - 10:00

  Andries Bakker

 • 24 Januari - 10:00

  Ds. E. van der Linde

Luister via YouTube

Onze Samenkomsten

Kom je een keertje langs?

Iedere zondag staan om 10.00 uur de kerkdeuren aan de IJweg open voor het bijwonen van een kerkdienst.

 • Voor iedereen
  De kerkdiensten zijn bedoeld voor jong en oud en zijn laagdrempelig. In de dienst is er muzikale begeleiding door instrumentalisten of kleine bandjes met zangers.
 • Een moment voor de kids
  Iedere dienst is er speciaal aandacht voor de kinderen. Voor de kinderen van de basisschool hebben we het Kom aan Boord programma. Voor de kinderen onder de vier jaar is er een crèche en een keer in de zoveel tijd hebben we een jeugddienst.
 • Wat kun je verwachten?
  Samenkomsten bestaan uit samen zingen, bidden, bijbellezen en luisteren naar een predikant/spreker. Een ieder is van harte welkom in onze samenkomsten!

Wij bieden steun

Familie Sponsorplan Roemenië

Een organisatie die, middels hulp, toekomst geeft aan de allerarmsten in Roemenië. Hulp zoals voedselpakketten. kachels voor de winter, medische zorg, kleding, pastoraat.

Compassion  

De Kerk kan armoede verslaan!

Samen kunnen we in Jezus’ naam een vuist maken tegen armoede. Lokale kerken helpen kerken in ontwikkelingslanden om kinderen in armoede te bevrijden.

Dit kunnen we doen door kinderen één voor één te helpen. Door een kind via Compassion te sponsoren geef je het onderwijs, medische hulp, emotionele en sociale groei en geestelijke vorming.