Diensten

Hoe zien ze er bij ons uit?

Elke week op zondag staan om 10.00 uur de kerkdeuren aan de IJweg open.
De kerkdiensten zijn toegankelijk voor jong en oud en laagdrempelig. Er wordt gezongen uit Psalmen, Opwekking, Sela, het Liedboek van de Kerken, Psalmen voor Nu, met een enkele keer een uitstapje naar een ander liedboek.
Samenkomsten bestaan uit samen zingen, bidden, bijbellezen en luisteren naar een predikant/spreker. Vijf keer per jaar vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal (waarvan 1x altijd op Goede Vrijdag). Op feestdagen streven we naar toegankelijke gezinsdiensten.

Een ieder is van harte welkom in al onze samenkomsten!

Luister iedere zondag om 10:00 uur live mee.
Ga naar YouTube
Zingen
Tijdens de dienst worden we muzikaal begeleid door instrumentalisten of kleine bandjes met zangers.
Luisteren en leren
Iedere zondag is er een predikant of spreker die uitleg en context geeft over de Bijbel.
Bidden en danken
In de diensten is er ruimte om te bidden voor onze dierbaren en omgeving en te danken voor de mooie dingen.

Jeugddiensten

Iedere tweede zondag van de maand is er voor jongeren boven de 12 jaar een jeugddienst om 10.00 uur in onze eigen jeugdruimte.

In de dienst behandelen we thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Dit gebeurt in een ongedwongen sfeer waar we ook proberen interactief met elkaar bezig te zijn.

We betrekken de jongeren bij deze dienst door ze muziek te laten maken en op andere manieren te laten helpen deze dienst in te vullen. Na de dienst is er gelegenheid om wat te drinken en bij te praten.

Voor de allerkleinsten
Voor de kinderen onder de vier jaar is er tijdens de gehele dienst een crèche.
Kom aan boord
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er het programma van Kom aan Boord. Zij beginnen in hun eigen zalen en komen aan het eind van de preek naar de grote zaal voor de Zegen.