Gift & Givt

Hoe kunt u/kan je ons steunen?

Voor het collecteren voor het doel van die week, maken wij onder andere gebruik van de Givt-app. Deze app werkt (anoniem) via een smartphone.

De app kan gratis gedownload worden. Een korte uitleg is te zien in deze video.
Geven via de app kan tijdens de dienst, maar ook op een ander moment via de app of de QR code:

 

Steun geven

Giften

Giften kunnen uiteraard ook overgemaakt worden naar onze bankrekening: NL37 RABO 0324 540728 t.n.v. Chr. Ger. Kerk Hoofddorp. Heeft u/heb jij een specifiek doel in gedachten bijv. jeugd, diaconie etc. dit graag even vermelden.

Voor de Vrijwillige Kerkelijke Bijdrage (VKB) gebruiken wij de volgende bankrekening: NL12 RABO 0155 5915 25 t.n.v. Chr. Ger. Kerk Hoofddorp

Giften specifiek bedoeld voor ons gebouw aan de IJweg 1100 kunnen naar onze aparte rekening daarvoor worden overgemaakt: NL60 RABO 1098 7562 90 t.n.v. Chr. Ger. Kerk Hoofddorp.

Hartelijk dank!
ANBI

De Christelijk Gereformeerde Kerken worden door de Belastingdienst bij groepsbeschikking (RSIN: 820717757) erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Giften aan ANBI-instellingen zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting en er is een vrijstelling voor erf- en schenkbelasting. De plaatselijke kerken zijn verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag.

ANBI gegevens van 2022 van de Graankorrel.

Informatie van de CGK met betrekking tot de ANBI beschikking.