IJweg 1100

Onze huisvesting

Sinds 30 April 2019 is het gebouw aan de IJweg 1100 in Hoofddorp ons eigendom. Het grootste deel van de verbouwing is inmiddels afgerond. Het gebouw is geschikt gemaakt voor onze kerkdiensten en doordeweekse activiteiten.

Van het Liesbos naar de IJweg

Voorheen hadden we een eigen gebouw aan het Liesbos (vanaf 1996) en hielden we kerkdiensten in de aula van het Haarlemmermeer Lyceum (vanaf 2004).

Het gebouw aan de IJweg ligt aan een centrale weg door de Haarlemmermeer, op het grensvlak van de wijken Overbos en Bornholm en dichtbij Toolenburg. Het biedt ons de gelegenheid om zowel ’s zondags als doordeweeks een eigen vaste plek te hebben voor onze kerkdiensten, maar ook een plek van waaruit wij onze activiteiten kunnen ontplooien in de wijken om ons heen. 

Wij zijn een actieve gemeente en richten ons ook op de mensen in de wijken om ons heen. Tot voor kort in Floriande, en nu ook op deze locatie.

Giften specifiek bedoeld voor ons gebouw aan de IJweg 1100 kunnen naar onze aparte rekening daarvoor worden overgemaakt:

NL60 RABO 1098 7562 90

t.n.v. CHR. GEREF. KERK H’DORP

Steun ons

Het gebouw, en met name de activiteiten die we van daaruit ontplooien, staan in het teken van de eer en het koninkrijk van onze Hemelse Vader.

Onze eigen gemeente heeft al veel steun geleverd, maar nog niet alle plannen zijn gerealiseerd en daarvoor hebben we steun nodig, misschien wel uw steun. Bent u geïnteresseerd geraakt in hoe een enthousiaste christelijke gemeenschap het verschil kan maken in een Randstedelijke omgeving en wilt u ons daarin steunen? Dat kan op allerlei manieren!

  • Gebed
  • Giften
  • Renteloze leningen
  • Rentedragende leningen
  • Praktische hulp
  • Acties en fondswerving