ANBI

Met ingang van 1 januari 2008 is de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-regeling van toepassing. In dat kader is vorig jaar door de Christelijke Gereformeerde Kerken van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2008 alle zelfstandige onderdelen, samenwerkingsverbanden en (andere) kerkelijke rechtspersonen van ons kerkverband ‘automatisch’ in aanmerking komen voor de fiscale faciliteiten van vrijstelling van schenkings- en successierecht, alsmede aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting. In concreto betekent dit dat alle plaatselijke kerken en de daaronder samenhangende organisaties zoals diaconie, zendingscommissie, evangelisatiecommissie, werkgroepen hulpverlening binnen- en buitenland, alsmede de in het Jaarboek vermelde samenwerkingsverbanden die tot ons kerkgenoootschap behoren met ingang van 1 januari 2008 onder de afgegeven groepsbeschikking vallen. Voor meer informatie over de ANBI-regeling of andere financiële zaken, kunt u ook contact opnemen met deputaten financiële zaken.

ANBI overzicht De Graankorrel (klik)

Vast bijdragen
Om de vaste kosten van ons kerk-zijn gefinancierd te krijgen, dragen alle leden van de gemeente maandelijks bij. Samen met alle gemeenteleden willen we ons zo inspannen om de visie van de gemeente in praktijk te brengen. Bijbels gezien is het een uitdaging om royaal te zijn van wat God ons heeft toevertrouwd. We worden uitgenodigd goedgeefs te zijn van gegeven goed. Door middel van een informatieve gemeenteavond en financiele beleidsstukken worden alle gemeenteleden ieder jaar op de hoogte gebracht van het financiele beleid. Vaste maandelijkse bijdragen kunnen overgemaakt worden op banknummer NL12 RABO 0155 5915 25 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Hoofddorp.
Ook is het mogelijk om, door middel van een overeenkomst, uw periodieke schenkingen vast te leggen voor minimaal 5 jaar.
Voordeel daarvan is dat uw gift in zijn geheel aftrekbaar is van de belasting, zonder wettelijke drempels of plafonds.
U kunt de overeenkomst hier downloaden: pdf overeenkomst en opsturen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Collecten
Elke zondag wordt tijdens de kerkdiensten 1 collecte gehouden voor een concreet doel. Vooraf aan de collecte wordt uitleg gegeven over het collectedoel en tijdens de collecte wordt een presentatie met foto's getoond. Gasten zijn natuurlijk vrij om wel of niet aan de collecte mee te doen.
Het is mogelijk om bij de penningmeester collectemunten te bestellen. Er zijn collectemunten verkrijgbaar van 1,50 euro, van 2,50 euro of van 5,00 euro. U kunt collectemunten bestellen door het bedrag over te maken op banknummer NL37 RABO 0324 5407 28 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Hoofddorp. Bij de omschrijving geeft u dan aan hoe u de munten wilt ontvangen. Als u 65 euro betaalt, is de omschrijving bijvoorbeeld 'collectemunten 10 x 1,50 euro + 20 x 2,50 euro. Als de overboeking binnen is, liggen de munten de zondag daarop voor u klaar bij de boekentafel.

Giften
Wanneer u ons werk met een gift wilt ondersteunen, dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken op banknummer NL37 RABO 0324 5407 28. Wanneer u een concreet doel voor ogen hebt, kunt u dat er bij vermelden. Wanneer het gaat om een algemene gift, kunt u vermelden: 'gift kerk'. Wanneer de gift bedoeld is voor een bijdrage aan het nieuwe gebouw dan hebben we daarvoor een aparte rekening: NL60 RABO 1098 7562 90 t.n.v. CHR. GEREF. KERK H'DORP.

Diaconie
De diakenen van onze gemeente zetten zich in om nood te lenigen in Hoofddorp en omgeving, maar ook in gebieden in het buitenland waar sprake is van nood. Giften om dit werk te ondersteunen kunt u overmaken op gironummer NL12 INGB 0003 0239 73 t.n.v. diaconie Chr. Geref. Kerk Hoofddorp.