Wat is Kliederkerk?

De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met de Bijbel en geloof en helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.

De laatste Kliederkerk voor de zomervakantie. Met medewerking van het Theatergroep “Orde der Dwazen” met de interactieve voorstelling “Voetstuk” over vallen, opstaan en gedragen worden. Voor kinderen van 4-12 jaar met hun (groot)ouders.

Iedereen is welkom  Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de Bijbelverhalen ontdekken.
Bijbel centraal
Tijdens een kliederkerk gaan jong en oud op ontdekkingstocht in bijbelverhalen of bijbelse thema's. Via deze oude woorden kunnen mensen God en elkaar ontmoeten en ontdekken wat het in hun situatie betekent om Jezus te volgen.
Met alle leeftijden
Kliederkerk is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. De verschillende generaties vormen samen een gemeenschap waarin ze van en met elkaar leren.
Creatief
Kliederkerk reflecteert iets van Gods creativiteit. Van de voorbereiding tot het naar huis gaan; in alles wordt gezocht naar verrassende manieren om samen te ontdekken hoe je in het voetspoor van Jezus kunt gaan.
Gastvrij
Kliederkerk is gastvrij. Dit stopt niet bij het verwelkomen bij de deur, maar is overal zichtbaar. Er is een sfeer waarin mensen ongeacht leeftijd, sociale, godsdienstige en kerkelijke achtergrond zich welkom en veilig voelen. Zo ontstaat ruimte om te groeien en te delen binnen en buiten kliederkerk.
Vol vreugde vieren
Kliederkerk is een missionaire en contextuele vorm van vieren. Het verbindt het heilige met het alledaagse en het alledaagse met het heilige. Onder andere door met liefde en dankbaarheid met de schepping om te gaan.
Wanneer?
Data seizoen 2023-24:

7 oktober 2023

3 februari 2024

13 april 2024

8 juni 2024

Locatie
IJweg 1100

2133 MH Hoofddorp