Wat is Kliederkerk?

De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met de Bijbel en geloof en helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.

Iedereen is welkom  Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de Bijbelverhalen ontdekken.
Alle leeftijden samen
Kliederkerk is er niet alleen voor kinderen, maar is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. De verschillende generaties kunnen van elkaar leren.
Context
Kliederkerk gaat de uitdaging aan om aansluiting te zoeken bij de plaatselijke cultuur en gewoonten. De locatie, activiteiten en viering passen bij de mensen die een lokale Kliederkerk wil bereiken.
Bijbelverhalen centraal
Tijdens Kliederkerk staat een Bijbelverhaal of Bijbels thema centraal, dat op creatieve wijze ontdekt en verwerkt wordt.
Relaties
Bij Kliederkerk is relaties opbouwen van enorm belang. Hierdoor weten mensen zich gekend en kan er vertrouwen en openheid groeien
Naar buiten gericht
Kliederkerk richt zich zowel op de mensen binnen als buiten de kerk.
Gastvrijheid
Kliederkerk is gastvrij en zet een sfeer neer waarin mensen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarini ze kunnen groeien
Creatief
Bij Kliederkerk is door alles heen creativiteit te ontdekken. In het samen ontdekken, samen vieren en samen eten wordt er gezocht naar creatieve manieren om een Bijbelverhaal te ontdekken.
Wanneer?
10 juni 2023

14.00 - Inloop

16.00 - Viering

16.45 - Eten

17.30 - Einde

Opgeven hoeft niet, maar is wel fijn (per email)
Locatie
IJweg 1100 2133 MH Hoofddorp