Wie zijn wij?

En waar staan wij voor?

Wij verlangen er naar om als gemeente Jezus te volgen door te groeien in discipelschap. Te delen in de liefde van Jezus in woord en daad. Zowel de liefde voor God (boven), de liefde voor elkaar (binnen) als de liefde voor de mensen om ons heen (buiten)

Onze visie

VISIE I Boven

Boven: Het stimuleren van de toewijding aan God door het intensiveren van:

 • het gebedsleven
 • het lezen van de Bijbel
 • Het leven vanuit de Bijbel
 • het leven door de kracht van de Geest
 • lofprijs en aanbidding
VISIE II Binnen

Binnen: Het stimuleren van de toewijding aan elkaar door het intensiveren van:

 • het omzien naar elkaar
 • het elkaar dienen met onze gaven
 • het samenkomen tijdens de kerkdiensten
 • het met elkaar vieren van het Heilig Avondmaal en de christelijke feesten
 • het elkaar de ruimte geven om God te dienen op een manier die bij ons past
VISIE III Buiten

Buiten: Het stimuleren van de toewijding aan de samenleving waarin we gemeente zijn door het intensiveren van:

 • het aangaan van persoonlijke contacten met mensen in onze directe omgeving (buren, collega’s enz.)
 • leggen van contacten met organisaties die actief zijn op het gebied van hulpverlening
 • het organiseren van wijkgerichte activiteiten
 • het zoeken van samenwerking met andere kerken in Hoofddorp en omgeving

Wat geloven wij?

We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn gericht op een groeiende relatie met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest.

 • Samen als de Graankorrel
  God is de Vader, wij de kinderen: het gezin van God en we sluiten niemand daarvan uit.
 • We delen ons geloof, staan we open voor het bespreken van levensvragen, en nodigen nieuwe mensen in onze kring uit. Zo willen we, als leerlingen van Jezus, Gods Koninkrijk zichtbaar maken in de Haarlemmermeer.

Muziek speelt een grote rol

Muziek doet wat met ons. Als we even de woorden niet meer hebben, dan kan een lied datgene voor je verwoorden wat je soms zelf niet lukt. Muziek kan ons helpen om ons gevoel uit te drukken. Mede daarom neemt muziek een belangrijke plaats in ons leven in. En zo heeft muziek ook een belangrijke plaats in onze erediensten en andere samenkomsten.

Dat is niet iets van alleen deze tijd. Dit gebeurt al eeuwen lang. Ook in de Bijbel staan daar veel voorbeelden van. Liederen vol vrolijkheid, vrijwel altijd gepaard met een uitbundige dans (al zijn we daar in onze gemeente niet zo aan gewend). Maar ook in tijden van verdriet kan een klaaglied passen, als we het even niet meer zitten en onze pijn willen verwoorden. Als het goed is, spreken muziek, liederen en stilte in de eredienst een taal waarmee de gemeente meegenomen wordt in de ontmoeting met God en mensen. Deze taal kan dus zowel opbeurend als verdrietig zijn.

In het bekende liedboek voor de kerken uit 1973 wordt vooraf psalm 96 de verzen 1 en 2 aangehaald: “Zing voor de Heere een nieuw lied, zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. “(HSV)

Dat is ook ons verlangen: God te loven en te prijzen, Hem te aanbidden en Hem onze liefde toe te zingen. Dat is mooi en goed om te doen, in zowel de oude en vertrouwde liederen maar ook in nieuwe liederen zoals omschreven in deze mooie psalm 96.

Wij streven ernaar om ook aandacht te schenken aan het eigentijdse lied. Het is immers onmiskenbaar dat allerlei woorden en beelden, waardoor vorige generaties zich aangesproken hebben gevoeld, tijdgebonden zijn geweest, waardoor de zeggingskracht van verscheidende oude liederen sterk verminderd is.

Discipelschap

We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn gericht op een groeiende relatie met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest.

God geeft ons aan elkaar. Hij is de Vader, wij de kinderen: het gezin van God en sluiten niemand daarvan uit. We delen uit van wat we van God ontvangen hebben. Als buren, maar ook als gemeenteleden met de plek die wij in Hoofddorp hebben mogen ontvangen. De gemeente leeft zo veel als mogelijk in kringen, zodat we er voor elkaar kunnen zijn, ook als de gemeente groeit.

Ook delen we ons geloof, staan we open voor het bespreken van levensvragen, en nodigen we nieuwe mensen in onze kring uit. Zo willen als leerlingen van Jezus Gods Koninkrijk zichtbaar maken in de Haarlemmermeer.