Privacybeleid

Privacyreglement website  Christelijk Gereformeerde Kerk De Graankorrel te Hoofddorp. De Graankorrel verstrekt via de website www.degraankorrel.nl allerlei informatie over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. Daarbij worden ook de namen van de contactpersonen vermeld. De Graankorrel hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website.

Privacy; er worden geen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen en foto’s van personen op de website gepubliceerd tenzij daarvoor door de betreffende persoon toestemming is gegeven.

Foto’s; foto’s van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom De Graankorrel vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kun je altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar; wanneer je bezwaar hebt tegen een geplaatste foto of andere content, dan kun je dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar webmaster@degraankorrel.nl. Het betreffende item wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.

Gebruik van uw persoonsgegevens; wanneer je je via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar je naam, emailadres en mogelijk enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor je ze verstrekt hebt. Het verwerken van persoonsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG.

Het meest actuele privacyreglement vind je altijd op onze website. Deze versie is op 13-05-2020 opgesteld.